Website van de vakgroep kindergeneeskunde Noordwest. Bedoeld voor intern gebruik.  


Afspraken mbt het gebruik van deze website:

Deze website is bedoeld als informatiebron voor de artsen werkzaam binnen de vakgroep kindergeneeskunde Noordwest. Zij bevat o.a. informatie op gebied van patiëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek.

Op gebied van patiëntenzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen:

(1) protocollen/werkafspraken die Noordwest specifiek zijn (aangegeven dmv *)

Noordwest protocollen en - werkafspraken zijn in de praktijk leidend. Afwijken is geoorloofd mits altijd gemotiveerd en vastgelegd in het medisch dossier.

(2) richtlijnen/leidraden e.d. van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (aangegeven dmv **)

(3) naslag (aangegeven dmv ***)

Of de informatie verkregen uit (2) of (3) in de praktijk wel of niet toegepast wordt, hangt af van de invulling van de professionele standaard en is een besluit dat valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele behandelaar.


Voor de afdeling neonatologie geldt dat als er géén Noordwest protocol of – werkafspraak is voor een bepaalde aandoening of probleem, de eerstvolgende bron gevormd wordt door de protocollen Neonatologie van het AUMC locatie AMC. Geven ook die geen handvaten voor het betreffende probleem dan is het aan de verantwoordelijk arts om te besluiten op welke andere informatiebron het beleid gebaseerd wordt.

 

Please publish modules in offcanvas position.